Freelancer: munna1991
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo

I tried to make it look better in my way but if you have any suggestion, please feel free to let me know.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    2
                   cho                     'Gulf American Realty Group'
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

 • FlagMannn
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  Do in all blue and let me chk that out... The background itself will be orange

  PMS 286
  PMS 1665

  • cách đây 7 năm
  1. munna1991
   munna1991
   • cách đây 7 năm

   please check #3

   • cách đây 7 năm