chimera28 Avatar

Các bài tham dự của chimera28

Cho cuộc thi HTML5 Animated Google Banner Ads (150 + 1000 USD)

  1. Á quân
    số bài thi 72
    Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi HTML5 Animated Google Banner Ads (150 + 1000 USD)
    Graphic Design Bài thi #72 cho HTML5 Animated Google Banner Ads (150 + 1000 USD)
    0 Thích