Freelancer: radgevfx
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Animation

hy, this is my proposal, would you like shorter animation or longer like this?


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    34
                   cho                     HTML5 Animated Google Banner Ads (150 + 1000 USD)
Bài tham dự #34

Bảng thông báo công khai

 • radgevfx
  radgevfx
  • cách đây 2 tháng

  Do you have your logo's source file? that would be great. this animation will work with html5

  • cách đây 2 tháng
 • radgevfx
  radgevfx
  • cách đây 2 tháng

  so yeah it will work for html5

  • cách đây 2 tháng
 • urzipin
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  is this HTML file? please let me know what is the file format

  • cách đây 2 tháng
  1. radgevfx
   radgevfx
   • cách đây 2 tháng

   hey, i can provide you the .json file with the image of your logo.

   • cách đây 2 tháng
 • radgevfx
  radgevfx
  • cách đây 2 tháng

  https://youtu.be/Vy2J8symuMg

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...