1. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi "Hed Kandi" GLAMOUROUS style design for dating mobile application ICON for iPHONE
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi "Hed Kandi" GLAMOUROUS style design for dating mobile application ICON for iPHONE
  Bị từ chối
  0 Thích