1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 42
  Bài tham dự #42 về Graphic Design cho cuộc thi Help the Freelancer design team design a new die cut sticker
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Help the Freelancer design team design a new die cut sticker
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 30
  Bài tham dự #30 về Graphic Design cho cuộc thi Help the Freelancer design team design a new die cut sticker
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Help the Freelancer design team design a new die cut sticker
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Help the Freelancer design team design a new die cut sticker
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Help the Freelancer design team design a new die cut sticker
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Help the Freelancer design team design a new die cut sticker
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Help the Freelancer design team design a new die cut sticker
  1 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Help the Freelancer design team design a new die cut sticker
  0 Thích