1. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Hi. I need a logo design for a brand new business venture.
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 113
  Bài tham dự #113 về Graphic Design cho cuộc thi Hi. I need a logo design for a brand new business venture.
  Bị từ chối
  0 Thích