1. Á quân
  số bài thi 139
  Bài tham dự #139 về Graphic Design cho cuộc thi Hi. I need a logo design for a brand new business venture.
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 138
  Bài tham dự #138 về Graphic Design cho cuộc thi Hi. I need a logo design for a brand new business venture.
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 137
  Bài tham dự #137 về Graphic Design cho cuộc thi Hi. I need a logo design for a brand new business venture.
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 108
  Bài tham dự #108 về Graphic Design cho cuộc thi Hi. I need a logo design for a brand new business venture.
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 107
  Bài tham dự #107 về Graphic Design cho cuộc thi Hi. I need a logo design for a brand new business venture.
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 90
  Bài tham dự #90 về Graphic Design cho cuộc thi Hi. I need a logo design for a brand new business venture.
  Bị từ chối
  0 Thích