1. Á quân
    số bài thi 435
    Bài tham dự #435 về Graphic Design cho cuộc thi Hi. I need a logo design for a brand new business venture.
    Bị từ chối
    0 Thích