Freelancer: manfredinfotech
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Homepage Mockup

Hi sir, Please check the another design and let me your feedback ASAP. Thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    12
                   cho                     Homepage Mockup for a football affiliate betting site
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

 • manfredinfotech
  manfredinfotech
  • cách đây 6 năm

  If you need html and css please let me know...

  • cách đây 6 năm
 • manfredinfotech
  manfredinfotech
  • cách đây 6 năm

  my sky-pe id: aryamaity

  • cách đây 6 năm
 • manfredinfotech
  manfredinfotech
  • cách đây 6 năm

  Ok sir...

  • cách đây 6 năm
 • pan09
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  Please make sure the text's are text so I can change them later ..

  • cách đây 6 năm
 • pan09
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  I am choosing this as winner . Please handover all PSD font etc. like previous time .Thank you

  • cách đây 6 năm

Xem thêm bình luận Đang xử lí...