Freelancer: Ian2201
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

lael buddha home concept

if you want some revisions, please inbox me, thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    109
                   cho                     Honey Label Designing Contest
Bài tham dự #109

Bảng thông báo công khai

 • Ian2201
  Ian2201
  • cách đây 3 tháng

  the smallest font is 1.8 mm

  • cách đây 3 tháng