Freelancer: barisekici92
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Luna Boutique Hotel Logo Design

Here is the edited version of logo Sir .


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    158
                   cho                     Hotel Luna
Bài tham dự #158

Bảng thông báo công khai

 • HotelLunaLoreto
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  *top part

  • cách đây 4 tháng
  1. barisekici92
   barisekici92
   • cách đây 4 tháng

   Ofcourse Sir . I just uploaded #161 you can check it

   • cách đây 4 tháng
 • HotelLunaLoreto
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 tháng

  Can you make too part of moon black?

  • cách đây 4 tháng