Freelancer: Zeet3283
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cartoon podcast logo

Please leave a feedback. I can adjust anything.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    17
                   cho                     I need a CARTOON PODCAST LOGO
Bài tham dự #17

Bảng thông báo công khai

 • ckimal
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  It’s missing the microphone

  • cách đây 2 tháng
 • ckimal
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  It’s better to have a pure white background below than water effect

  • cách đây 2 tháng
 • ckimal
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Yiu understand the assignment ?? Nice one . It’s seems he’s floating on water

  • cách đây 2 tháng
 • ckimal
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Great job . You understood the assignment.
  The water floating doesn’t work too well

  • cách đây 2 tháng
 • ckimal
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  Loving it . You forgot to add a microphone

  • cách đây 2 tháng
  1. Zeet3283
   Zeet3283
   • cách đây 2 tháng

   Oh!! Thanks for the feedback. I'm working on it.

   • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...