baturia Avatar

Các bài tham dự của baturia

Cho cuộc thi I need a character design for a game

 1. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi I need a character design for a game
  Graphic Design Bài thi #40 cho I need a character design for a game
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi I need a character design for a game
  Graphic Design Bài thi #37 cho I need a character design for a game
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi I need a character design for a game
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi I need a character design for a game
  0 Thích