Freelancer: Evesanctuary
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

GoDork2

Hi please find a couple more options for GoDork.com I will work on the others.

Bài tham dự cuộc thi #14 cho I need a few logos.
Bài tham dự #14

Bảng thông báo công khai

 • weslemos
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 năm

  This isn't too bad... but it's hard to read. Take a look at some other websites of mine that I like the logos a bit more:
  batln.com
  zanru.com
  weekyfit.com

  See if those give you some inspiration.

  • cách đây 5 năm