Freelancer: ayazriaz32
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Flag Logo Medieval Style

I Created This Logo If You Want Further Details Inbox Me Anytime.

Bài tham dự cuộc thi #8 cho I need a flag with logo animation medieval style
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

 • ayazriaz32
  ayazriaz32
  • cách đây 2 tháng

  go to the link i have made the animation

  • cách đây 2 tháng
 • ayazriaz32
  ayazriaz32
  • cách đây 2 tháng

  https://drive.google.com/file/d/16qTz6tGcER8uxp1uVRN8BltfXyn1XE_C/view?usp=sharing

  • cách đây 2 tháng
 • tudorpop3scu
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  man, I just need the animation with the provided flag...

  • cách đây 2 tháng
  1. ayazriaz32
   ayazriaz32
   • cách đây 2 tháng

   like gif jpg png

   • cách đây 2 tháng
  2. ayazriaz32
   ayazriaz32
   • cách đây 2 tháng

   not avi or mpeg or mov

   • cách đây 2 tháng
 • tudorpop3scu
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  I have logo and everything

  • cách đây 2 tháng
  1. ayazriaz32
   ayazriaz32
   • cách đây 2 tháng

   can you please explain more

   • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...