Freelancer: anikbacklit
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Flag Animation

Hello Sir , here is my submission . I hope you like it . if you have any observation please feel free to tell me . Sir please check the link below for animation preview . https://drive.google.com/file/d/1dGWrQZ408hIq-1xNf3F-lU0CyP4w-uY3/view?usp=sharing

Bài tham dự cuộc thi #10 cho I need a flag with logo animation medieval style
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

 • tudorpop3scu
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  and the medieval flag is not like this, the flag pole is horizontal not vertical

  • cách đây 2 tháng
  1. azeemkiyani786
   azeemkiyani786
   • cách đây 2 tháng

   CAN I HELP YOU

   • cách đây 2 tháng
 • anikbacklit
  anikbacklit
  • cách đây 2 tháng

  Hello sir, Please Check This. Is it Ok?
  Work Sample:
  https://drive.google.com/file/d/1qAb122QnTmAcEQUaM8nWAKa1sgfjd7rm/view?usp=sharing

  • cách đây 2 tháng
 • tudorpop3scu
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  ok. I saw the video, looks great if you flip it

  • cách đây 2 tháng
 • tudorpop3scu
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 2 tháng

  link not working

  • cách đây 2 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...