Bảng thông báo công khai

  • gordoh
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 tháng

    The symbols are an improvement but I like the Diamond design better that you used in one of your previous entries.

    • cách đây 4 tháng