classydesignbd Avatar

Các bài tham dự của classydesignbd

Cho cuộc thi I need a logo designed for my consultancy company

 1. Á quân
  số bài thi 811
  Bài tham dự #811 về Graphic Design cho cuộc thi I need a logo designed for my consultancy company
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 651
  Bài tham dự #651 về Graphic Design cho cuộc thi I need a logo designed for my consultancy company
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 650
  Bài tham dự #650 về Graphic Design cho cuộc thi I need a logo designed for my consultancy company
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 649
  Bài tham dự #649 về Graphic Design cho cuộc thi I need a logo designed for my consultancy company
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 648
  Bài tham dự #648 về Graphic Design cho cuộc thi I need a logo designed for my consultancy company
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 647
  Bài tham dự #647 về Graphic Design cho cuộc thi I need a logo designed for my consultancy company
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 646
  Bài tham dự #646 về Graphic Design cho cuộc thi I need a logo designed for my consultancy company
  Bị từ chối
  0 Thích