1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi I need a logo for my golf competition called Tneg Invitational
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi I need a logo for my golf competition called Tneg Invitational
  Graphic Design Bài thi #13 cho I need a logo for my golf competition called Tneg Invitational
  Graphic Design Bài thi #13 cho I need a logo for my golf competition called Tneg Invitational
  0 Thích