1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Logo Design cho cuộc thi I need a logo redesigned for a new Auto Mechanic Shop.
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Logo Design cho cuộc thi I need a logo redesigned for a new Auto Mechanic Shop.
  2 Thích