1. Á quân
  số bài thi 97
  Bài tham dự #97 về Graphic Design cho cuộc thi I need an eBook cover that matches 3 other eBook covers
  Graphic Design Bài thi #97 cho I need an eBook cover that matches 3 other eBook covers
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 40
  Bài tham dự #40 về Graphic Design cho cuộc thi I need an eBook cover that matches 3 other eBook covers
  Graphic Design Bài thi #40 cho I need an eBook cover that matches 3 other eBook covers
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi I need an eBook cover that matches 3 other eBook covers
  Bị từ chối
  0 Thích