1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi I need design help for packaging for shampoo and conditioner bars
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi I need design help for packaging for shampoo and conditioner bars
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi I need design help for packaging for shampoo and conditioner bars
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi I need design help for packaging for shampoo and conditioner bars
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 9
  Bài tham dự #9 về Graphic Design cho cuộc thi I need design help for packaging for shampoo and conditioner bars
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi I need design help for packaging for shampoo and conditioner bars
  Đã rút
 7. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi I need design help for packaging for shampoo and conditioner bars
  Đã rút