Freelancer: tejasbhosale008
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

cross site scripting

your web site is vulnerable to cross site scripting. you can check the image.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1
                   cho                     I need help to test security for this website:
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

 • jpcarvalho
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 7 năm

  serius? which can cause that? Is it serious?

  • cách đây 7 năm
  1. jpcarvalho
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 7 năm

   send a example please. thanks

   • cách đây 7 năm
  2. tejasbhosale008
   tejasbhosale008
   • cách đây 7 năm

   please check your mail i have send you the video

   • cách đây 7 năm