dsgrapiko Avatar

Các bài tham dự của dsgrapiko

Cho cuộc thi I need some Graphic Design for a Comic book style Flyer

 1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi I need some Graphic Design for a Comic book style Flyer
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi I need some Graphic Design for a Comic book style Flyer
  2 Thích