Freelancer: sam01jan2000
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

newsletter design

newsletter design following your branding instructions

Bài tham dự cuộc thi #10 cho I need some Graphic Design for a newsletter
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

 • sam01jan2000
  sam01jan2000
  • cách đây 6 tháng

  hello mam, please check my edited entry, #30

  • cách đây 6 tháng
 • sam01jan2000
  sam01jan2000
  • cách đây 6 tháng

  I'm gonna attach the new file where every single word is checked by an online spell checker,

  • cách đây 6 tháng
 • sam01jan2000
  sam01jan2000
  • cách đây 6 tháng

  pardon me i was in hurry

  • cách đây 6 tháng
 • nancymoureau
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 tháng

  Lots of spelling errors

  • cách đây 6 tháng