1. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi I need some Graphic Design for an Album Artwork for a Musician - FAST
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi I need some Graphic Design for an Album Artwork for a Musician - FAST
  Đã rút