1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi I need some Graphic Design for leather laser cut design
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi I need some Graphic Design for leather laser cut design
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi I need some Graphic Design for leather laser cut design
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi I need some Graphic Design for leather laser cut design
  0 Thích