MDAzimul Avatar

Các bài tham dự của MDAzimul

Cho cuộc thi I need to make a simple banner in 3 sizes

 1. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi I need to make a simple banner in 3 sizes
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 67
  Bài tham dự #67 về Graphic Design cho cuộc thi I need to make a simple banner in 3 sizes
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 66
  Bài tham dự #66 về Graphic Design cho cuộc thi I need to make a simple banner in 3 sizes
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi I need to make a simple banner in 3 sizes
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 27
  Bài tham dự #27 về Graphic Design cho cuộc thi I need to make a simple banner in 3 sizes
  0 Thích