joka232 Avatar

Các bài tham dự của joka232

Cho cuộc thi Icon Design for a Mobile App developed by ITC Software

 1. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Icon Design for a Mobile App developed by ITC Software
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Icon Design for a Mobile App developed by ITC Software
  Bị từ chối
  0 Thích