1. Á quân
  số bài thi 234
  Bài tham dự #234 về Graphic Design cho cuộc thi Icon or Button Design for No company - Its a peice of software
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 232
  Bài tham dự #232 về Graphic Design cho cuộc thi Icon or Button Design for No company - Its a peice of software
  Đã rút