samuelportugal Avatar

Các bài tham dự của samuelportugal

Cho cuộc thi Illustrate Something for my company

 1. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Illustrate Something for my company
  3 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Illustrate Something for my company
  Bị từ chối
  3 Thích