Bảng thông báo công khai

 • DigitalVertex
  DigitalVertex
  • cách đây 8 năm

  Hi,
  Im curently out of town for the weekend, is it ok if i send you the files the day after tomarow ?

  • cách đây 8 năm
 • zeeirshaid
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 năm

  yes ill wait few hours because couple of designers said they will put something i gave you the highest rating

  • cách đây 8 năm