1. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline
  Đã rút