kritika1 Avatar

Các bài tham dự của kritika1

Cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline

 1. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline
  Đã rút