zhu2hui Avatar

Các bài tham dự của zhu2hui

Cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline

 1. Á quân
  số bài thi 28
  Bài tham dự #28 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for Bambino Brands Facebook Timeline
  Đã rút