1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for w0manpower.com - Introduction animation, illustration or comics
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for w0manpower.com - Introduction animation, illustration or comics
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for w0manpower.com - Introduction animation, illustration or comics
  0 Thích