1. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for w0manpower.com - Introduction animation, illustration or comics
  Đã rút
 2. Á quân
  số bài thi 13
  Bài tham dự #13 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for w0manpower.com - Introduction animation, illustration or comics
  Đã rút