1. Á quân
  số bài thi 24
  Bài tham dự #24 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for w0manpower.com - Introduction animation, illustration or comics
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for w0manpower.com - Introduction animation, illustration or comics
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design for w0manpower.com - Introduction animation, illustration or comics
  0 Thích