1. Á quân
    số bài thi 1
    Bài tham dự #1 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design of solar heating for www.thomasgregersen.dk
    Đã rút