1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design of solar heating for www.thomasgregersen.dk
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design of solar heating for www.thomasgregersen.dk
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 12
  Bài tham dự #12 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design of solar heating for www.thomasgregersen.dk
  0 Thích