1. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design of solar heating for www.thomasgregersen.dk
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design of solar heating for www.thomasgregersen.dk
  Đã rút
 3. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design of solar heating for www.thomasgregersen.dk
  Đã rút