1. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design of solar heating for www.thomasgregersen.dk
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design of solar heating for www.thomasgregersen.dk
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration Design of solar heating for www.thomasgregersen.dk
  0 Thích