Bảng thông báo công khai

 • Milos009
  Milos009
  • cách đây 4 năm

  I am glad you like it.

  • cách đây 4 năm
 • ccipollini
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  l really love this - especially the ice cream hair - but I don't think I'll be able to use it. I need something photo-realistic or as close as I can get. But thank you so much for the entry - it's really fun!

  • cách đây 4 năm