1. Á quân
  số bài thi 95
  Bài tham dự #95 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration to be shown front and center on Choices Software, Inc. website
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 94
  Bài tham dự #94 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration to be shown front and center on Choices Software, Inc. website
  Bị từ chối
  0 Thích