1. Á quân
  số bài thi 65
  Bài tham dự #65 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration to be shown front and center on Choices Software, Inc. website
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration to be shown front and center on Choices Software, Inc. website
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 3
  Bài tham dự #3 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration to be shown front and center on Choices Software, Inc. website
  Bị từ chối
  0 Thích