1. Á quân
    số bài thi 79
    Bài tham dự #79 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration to be shown front and center on Choices Software, Inc. website
    Đã rút