1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration to be shown front and center on Choices Software, Inc. website
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 2
  Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Illustration to be shown front and center on Choices Software, Inc. website
  Bị từ chối
  0 Thích