1. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Image provided (Make icon for android/iphone and use for logo)
  2 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 22
  Bài tham dự #22 về Graphic Design cho cuộc thi Image provided (Make icon for android/iphone and use for logo)
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Image provided (Make icon for android/iphone and use for logo)
  2 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Image provided (Make icon for android/iphone and use for logo)
  1 Thích