1. Á quân
    số bài thi 2
    Bài tham dự #2 về Graphic Design cho cuộc thi Image provided (Make icon for android/iphone and use for logo)
    2 Thích