1. Người chiến thắng
    Á quân
    số bài thi 21
    Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Image provided (Make icon for android/iphone and use for logo)
    2 Thích